Cửa gỗ Veneer phẳng QV-22

 

Lựa chọn hướng mở cửa: