Cửa gỗ Laminate QL-21

Giá tham khảo:

Giá bao gồm cánh, khung bao, nẹp và 3 lề inox.

Lựa chọn hướng mở cửa: