Cửa gỗ Laminate QL-204

Giá tham khảo:

Giá bao gồm cánh, khung bao, nẹp và 3 lề inox.

Giá không bao gồm chỉ nhôm trên cánh cửa.

Lựa chọn hướng mở cửa: